Odtwórz wideo

Plan wobec stworzenia

Wydaje się, że istnieje taki zamiar czy plan w dziele stworzenia, żeby Niepoznawalny mógł się objawić w formie relacji czy dowodów, które obudzą w nas zdolność do jeszcze większej miłości.Boża Obecność przejawia się w, poprzez i pomiędzy każdym szczegółem życia, więc byłoby idealnie , gdyby nigdy nie umykało to uwadze. To znaczy….Myślę, że takie znaczenie ma biblijne wyrażenie “życia w domu Bożym”. 

czytaj dalej

Psalmista modli się, że chciałby przebywać w domu Bożym, którym jest całe stworzenie, a jeżeli jesteś częścią stworzenia, to jesteś w tej atmosferze czy wymiarze kosmicznym, jakkolwiek to nazwiesz.
I ona tam jest, czy zwracasz na to uwagę czy też nie, to ona tam jest ze wszystkimi swoimi cechami, które - przynajmniej w sposób jaki my ich doświadczamy - jako cechy osobowe, w postaci współczucia, przebaczenia, troski, uwagi, zachęty, zabawy, w poddawaniu próbie.
Czyli Boża Obecność, jako Boża Obecność, przenika wszystko, co istnieje i wszystko co potencjalnie zaistnieje jest w relacji ze swoim Źródłem, po prostu przez bycie zrodzonym albo przez pojawienie się w procesie ewolucji. Zatem ta doktryna jest bardzo ważna ze względu na naszą relację z Chrystusem, ponieważ ponownie podkreśla niezwykłą bliskość lub przylgnięcie lub otwartość na relację, która jest nie tylko możliwa, ale już jest faktem.

Odtwórz wideo

Nowa wizja ludzkości

Celem tej dyskusji, czy serii dyskusji jest próba pogłębienia naszej “nowej koncepcji Boga”. Ale jestem przekonany, że musimy rozszerzyć nasze rozumienie niektórych terminów i niektórych dogmatów o te wizje, które mistycy i osoby na bardziej zaawansowanych poziomach świadomości spontanicznie spostrzegali, gdy stawali się wolni od ograniczającego ich przywiązania do doświadczeń zmysłowych. Nie dlatego, że to nie jest dobre, ale dlatego, że to nigdy nie będzie wszystko.

czytaj dalej

Bóg w moim rozumieniu- i widać to coraz wyraźniej - próbuje pociągnąć ludzkość do następnego etapu świadomości. Jest nią bardziej zdolność do komunikacji na poziomie intuicyjnym, niż na tak wielkim - jak to się dzieje teraz - opieraniu się na komunikacji rozumowej, technologicznej wraz z jej dominującym obecnie światopoglądem, w którym to natura ludzka jest decydującą, posiadającą władzę nad resztą rzeczywistości, przynajmniej nad naszą planetą. Traci się wtedy zdolność do rozpoznania równości wszystkich stworzeń, szczególnie ludzi wobec samych siebie, która pozwala rozpoznać prawdę, że jest tylko jedno wieczne Ja i jest nią przejawiający się w nas Bóg.

Odtwórz wideo

Nauka i Religia w odkrywaniu Boskości

Jeżeli nasza wiedza o Bogu jest poważnie ograniczona przez brak rozwoju racjonalnych zdolności, to wspaniałą wiadomością będzie , że może być teraz rozszerzona na podstawie faktów.
Więc myślę, że w tym sensie musimy rozważyć naukę , jako równoważny głos w religijnej dyskusji. Nauka odkrywa nam sprawy, których nie możemy poznać naszymi normalnymi zmysłami. 

czytaj dalej

One mogą być ujawnione dzięki technologicznym osiągnięciom dotyczącym wszystkich zmysłów, do których dostęp umożliwiła nowoczesna nauka.
Problem w nauce polega na tym, że nie radzi sobie z absolutem. Nie jest przeznaczona do ogarniania niewidzialnych sił i dopiero zaczyna kłaść swój wielki palec, delikatnie mówiąc, na ogromny ocean mistycznej wiedzy i doświadczenia, któremu nie można zaprzeczyć i nadal traktować z szacunkiem naszą naukową tożsamość.

Odtwórz wideo

Ewolucyjny pogląd na proces stworzenia

Ewolucyjny pogląd na proces stworzenia różni się od Biblijnego opartego na kosmologii, która wtedy była znana.(Ewolucyjny pogląd na proces stworzenia różni się od poglądu prezentowanego w Biblii, a opartego na kosmologii, która była znana na tamten czas). Ta kosmologia zawiera dużo prawdy, ale nie satysfakcjonuje współczesnego rozumienia, które jest niezwykle poszerzone przez rozumienie, jak przeogromny kosmos nadal się rozprzestrzenia i że jego najbardziej mikroskopijne cechy są ciągle odkrywane.

czytaj dalej

To było tego lata, nieprawdaż? Jak została odkryta cząstka bozonu, która wydaje się pryncypialna dla zamiany niewidzialnej energii w widzialną formę tego czy innego rodzaju. Ale nawet ta nauka jest w początkowym stadium, gdyż mnożą się hipotezy i rozwijają możliwości dalszych eksperymentów. Patrzymy na Boga, który jest całkiem inny od tego, jakiego wcześniej sobie wyobrażaliśmy. Nie ma w tym nic złego, ponieważ Bóg dostosowuje się do naszych ograniczeń. Nie chcę powiedzieć, że to czego do tej pory się nauczyliśmy, jest bezużyteczne. Jest to potrzebne, jako że fundamentalne przygotowanie ludzkiej kondycji ewoluowało , gdyż pochodziło z materialnych źródeł ,żeby dać prawdziwą szansę większego pokochania Boga. Do tego rzeczywiście się to sprowadza.

Odtwórz wideo

Dwie Księgi Objawienia

Wszystko co nasze zmysły obserwują i technologia odkrywa – na najgłębszym poziomie niekończącej się przestrzeni i „nieskończenie drobnym odniesieniu” jest rzeczywiście proroczym świadkiem. To jest objawienie kim jest Bóg. Jest tutaj spójność z tym, co mówili Ojcowie Kościoła pierwszych Chrześcijan, przynajmniej ci , którzy uważali, że są dwie księgi objawienia : jedną jest Biblia , a drugą jest natura.

czytaj dalej

I obecnie nauka daje nam bardzo mocne dowody, które potwierdzają hipotezę –teraz rzeczywiście całkiem pewną- że przynajmniej ten kosmos w całości pochodzi z tego super nieskończenie małego pakietu energii, która zawiera całą energię, która kiedykolwiek była dostępna w tym kosmosie, który obecnie rozprzestrzenia się z prędkością miliona mil na godzinę w każdym kierunku, bez żadnego sygnału zatrzymywania się. Nawet nie wiemy dlaczego się rozprzestrzenia.

Ciemna energia stanowi około 75% energii kosmosu i nikt nie wie do tej pory, co to tak naprawdę jest. Poza tym, że jest. I nie chodzi tutaj tylko o zachód słońca.
Tak, jest piękny i uskrzydlający, ale tutaj chodzi o to, co powoduje , że jest zachód czy wschód słońca lub skąd słońce się wzięło i skąd wszystko pochodzi.
W każdym razie, chciałbym tutaj wskazać , że wybuch spowodował tą „niezwykłość” – pierwsze dwa elementy, przypuszczam, że wodór i hel –zaczęły się rozprzestrzeniać z wielką prędkością, ale w jakimś czasie. Natura potrzebuje czasu, żeby robić swoje.

Odtwórz wideo

Energia Stworzyciela w Aktywnej Ewolucji Przestrzeni Kosmicznej.

Prawdopodobnie istnieją biliony galaktyk i każda ma biliony gwiazd i Bóg tylko wie czego jeszcze. I one wszystkie się rozprzestrzeniają. Nie wydaje mi się, żeby jakikolwiek umysł ludzki był w stanie objąć co to oznacza. Nie wiemy czy są inne planety takie jak ta we wszechświecie, ale nasza jest świetnie usytuowana w kosmosie wokół słońca , tak że nie jest za gorąco, ani za zimno i nie jest za silnie narażona na zniszczenie przez odłamki z przestrzeni kosmicznej.

czytaj dalej

W każdym bądź razie, to opisuje aktywną ewolucję, w której twórcza energia Tego Który Jest, Boga, którego nazywamy Stworzycielem , umieściła ten mały kosmos i tę planetę w bardzo trafnym miejscu i w odpowiednim czasie tak, żeby życie mogło się na niej pojawić.

Odtwórz wideo

Pojawianie się Świadomości

Mózg (ludzki) niezaprzeczalnie jest arcydziełem stworzenia – jak dotąd, który nadal ewoluuje (pominięte w transkrypcji ang. ). To nie jest taka prosta droga ku górze i taki prosty rozwój ludzkich zdolności, lecz to jest: wzrost i regresja, zmaganie się, a w czasie trudności powrót do zwierzęcych instynktów, które Bóg zaprojektował w niższych zwierzętach, tak jak – przemoc.

czytaj dalej

Nowe moce ludzkiego mózgu do abstrakcyjnego myślenia, do współczucia, przebaczania, do relacji , żeby istnieć w tym świecie, muszą posiadać “przed-ludzki” mózg, zwierzęcy mózg, żeby przetrwać w tym świecie. Musimy jeść, musimy być karmieni; musimy rosnąć. Grupa musi się rozmnażać, jeżeli ewolucja ma trwać. No i religie próbują określić sposoby redukowania dominacji instynktownych popędów i archeologiczne dowody wydają się wskazywać, że tylko powoli ludzie odnajdywali swoją ludzką tożsamość i byli w stanie ją wyrażać, nie tylko w sztuce, ale w relacjach.

Odtwórz wideo

Bóg Może Interweniować w Stwarzanie, w Ewolucję.

Czyli ewolucja jest lepiej rozumiana , jeżeli weźmiemy pod uwagę trzy sposoby na jakie coś się może wydarzyć. Przede wszystkim Bóg może interweniować w stwarzanie i w ewolucję. Przyspieszyć. Wprowadzić określonych ludzi albo proroków, albo doświadczenia , które rozwiną ten plan, który, jak mówię wydaje się być dzielony o tyle z boskim życiem, o ile nasze stworzone ograniczenia są w stanie przyjąć i ponad to.

czytaj dalej

W każdym razie Boża doskonała prawość i możliwości, i moc mogą interweniować w każdym punkcie, gdziekolwiek, w czymkolwiek-jakkolwiek małym czy ogromnym-więc On jest w pełni Bogiem wszystkiego co istnieje. Więc ludzie, którzy niepokoją się , że ewolucja odrzuca Boga kierują się po prostu ich rozumieniem ewolucji, a teraz nie jest to jedyny sposób rozumienia.