Warsztaty-rekolekcje „Modlitwa zgody”

Rekolekcje „Modlitwa zgody” są okazją do intensywnej wspólnotowej praktyki modlitwy głębi oraz do bliższego poznania biblijnych i teologicznych fundamentów, na których modlitwa głębi jest
oparta. Rekolekcje te organizujemy przede wszystkim z myślą o tych, którzy już znają modlitwę głębi i pragną umocnić swoje
doświadczenie prostego trwania w Bożej obecności, ale każdy,
kto poszukuje pogłębienia swojej osobistej praktyki modlitwy w ciszy, kto pragnie spotykać Boga tam, gdzie czynimy krok poza słowa, myśli, wyobrażenia i odnajdujemy prostotę bycia tu i teraz, a zatem każdy, kto odnajduje się w duchowości kontemplatywnej, zapewne również znajdzie się tu jak w domu, zatem ZAPRASZAMY.