Zaproszenie do miłości
Zaproszenie do miłości (NOWOŚĆ)
Droga chrześcijańskiej kontemplacji
o. Thomas Keating OCSO
Tytuł oryginału: Invitation to Love. The Way of Christian Contemplation
Tłumaczenie: o. Wojciech Drążek CMM
Seria wydawnicza: Modlitwa głębi

Gdyby nie było w nas żadnych przeszkód pochodzących od fałszywego ja, stalibyśmy się duchowymi przekaźnikami, przez które Boża obecność jako bezgraniczna miłość i współczucie mogłaby docierać do innych ludzi, poszerzając kręgi swojego oddziaływania.” – pisze o. Thomas Keating OCSO. Droga do zjednoczenia z Bogiem prowadzi przez ciemną dolinę naszych kłamstw i półprawd, na fundamencie których wznosiliśmy nasze życie. Książka „Zaproszenie do miłości. Droga chrześcijańskiej kontemplacji” zachęca do podjęcia wędrówki, a zarazem niczym kompas, pozwala odnaleźć właściwy kierunek – pisze Artur Żak.

Dawno już nie zdarzyło mi się czytać tak powoli, tak dobrze i przystępnie napisanej książki. Wraz z kolejnymi rozdziałami odkrywałem postępującą powolność, wręcz zachłystywanie się każdym słowem. Wiele akapitów zmuszało mnie do zatrzymania się; i dopóki nie nasyciłem się ich treścią, nie odnalazłem w nich kluczy do własnych zahamowań i lęków, nie pozwalały mi pójść dalej. Cudownie ten proces opisuje autor: „Istnieje ścisła zależność między doświadczeniem Bożej miłości a doświadczeniem naszej słabości. Bóg pracuje na tych dwóch biegunach, kiedy pragnie nas wyzwolić z naszego niedojrzałego sposobu budowania relacji z Nim. Doświadczając, jak bardzo potrzebujemy Jego uzdrowienia, możemy poznać Jego nieskończone miłosierdzie. Im bardziej doświadczamy Bożego miłosierdzia, tym więcej mamy współczucia dla innych.”

Drogę, o której opowiada autor, można streścić w jednym zdaniu: „Wszystko, co możemy zrobić, to otworzyć nasze umysły i serca, pozwalając wszystkiemu odejść.” Osoby praktykujące modlitwę głębi, ale i każda osoba zaangażowana w modlitwę, doskonale zdają sobie sprawę, że nasze mocne postanowienie zmiany jest niewystarczające, aby mógł przekształcić się system wartości naszego fałszywego ja i wynikający z niego sposób zachowania. Wszystkie wielkie postanowienia, zazwyczaj po kilku, kilkunastu dniach, pozostają jedynie historią, a my wracamy do starych przyzwyczajeń i grzechów. „Głębokie uzdrowienie może się dokonać jedynie przez bierne oczyszczenie, które ma miejsce w czasie modlitwy kontemplacyjnej.”

Pierwsza część książki poświęcona jest analizie zranień emocjonalnych, ich korzeni i destrukcyjnych skutków dla naszego życia. Autor analizując kondycję człowieka zwraca uwagę, że zamiast rozwijać zdolności do wchodzenia w relacje z innymi osobami i z całą rzeczywistością opartą o szczerość i współczucie, trwonimy twórczą energię na rozwijanie coraz bardziej wymyślnych sposobów kontrolowania innych ludzi, czerpania z życia większej przyjemności i gromadzenia wszystkiego, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa. „Nasza patologia polega na tym, że osiągnęliśmy pełną zdolność do refleksji samoświadomości, ale bez radosnej jedności z Bogiem, a nawet bez świadomości tego, że to możliwe.”

Brak poczucia jedności z Bogiem, ale i z innymi ludźmi, sprawia, że czujemy się niekompletni. Do tego dochodzi strach, który sprawia, że nieustająco szukamy wszelkich możliwych form bezpieczeństwa i władzy, które mają za zadanie wspierać nasze „kruche poczucie tego, kim jesteśmy.” Tymczasem w osobie Jezusa odnajdujemy zaproszenie do zmiany kierunku w naszych poszukiwaniach szczęścia i bezpieczeństwa, poprzez przyłączenie się do nowej ludzkości, „zbudowanej na wolności wewnętrznej i przekraczaniu siebie. Na obecnym poziomie ewolucyjnego rozwoju rodziny ludzkiej najważniejszą sprawą jest stawanie się w pełni człowiekiem. To jednak oznacza odkrycie na nowo naszego powiązania z Bogiem…”

Druga część książki poświęcona jest pokazaniu drogi, która pozwala odnaleźć powiązanie z Bogiem. Wszystko zaczyna się od naszej świadomej zgody na Boże działanie. Ojciec Keating prowadzi nas krok po kroku, abyśmy zobaczyli, czym jest szkoła Bożej miłości. „Bóg zaprasza nas do akceptacji Jego planu, który zakłada uczestnictwo w boskim życiu w sposób całkowicie przekraczający wszystko, co człowiek sam mógłby przewidzieć.” Pokazując postać św. Antoniego i jego duchowe zmagania pokazuje, abyśmy: „nigdy nie ustawali w oczekiwaniu na Boga, nigdy nie ustawali w zaufaniu do Boga, nigdy nie ustawali w modlitwie do Boga.”

Wiem, że nie napisałem ani słowa o rozdziałach, które pokazują trudności, jakie mogą stanąć na naszej drodze. Nie napisałem nic o modlitwie głębi i wielu innych kwestiach, które ojciec Keating poruszył, choć każdy z tych rozdziałów otwiera nowe horyzonty i pozwala w nowym świetle spojrzeć na samego siebie i własną duchową drogę. Wiem natomiast, że za kilka tygodni ponownie wrócę do lektury i na nowo zanurzę się w słowa ojca Keatinga, gdyż, nie boję się tego powiedzieć, otwierają na życie. Bo jak zauważył: „Pragnieniem Boga jest dzielić z nami już w tym świecie tyle Bożego życia, ile tylko możemy przyjąć. Ewangeliczne zawołanie „pójdź za mną” jest adresowane do każdej ochrzczonej osoby. Na mocy chrztu posiadamy wszystkie łaski potrzebne do podążania za Chrystusem, aby jak On spocząć na łonie Ojca. Podjęcie takiej próby – sięgania coraz głębiej w kierunku żyjącej w nas miłości Chrystusa i ukazywania jej coraz pełniej w świecie – jest sednem drogi duchowej.

Artur Żak

Podziękowania (5)
Wprowadzenie (7)
Rozdział 1. Emocjonalne programy poszukiwania szczęścia (13)
Rozdział 2. Działanie fałszywego ja (24)
Rozdział 3. Emocje, które ranią (30)
Rozdział 4. Kondycja ludzka (38)
Rozdział 5. Świadomość mityczno-członkowska (45)
Rozdział 6. Postawy wobec Boga (52)
Rozdział 7. Świadomość mentalno-egoiczna (55)
Rozdział 8. Poczwórna zgoda (59)
Rozdział 9. Brat Bernie (66)
Rozdział 10. Święty Antoni jako model drogi duchowej (75)
Rozdział 11. Noc zmysłów. Wolność od fałszywego ja (86)
Rozdział 12. Szczególne próby podczas nocy zmysłów (90)
Rozdział 13. Święty Antoni w grobowcach. Wolność od uwarunkowań kulturowych (97)
Rozdział 14. Owoce nocy zmysłów (106)
Rozdział 15. Etapy modlitwy kontemplacyjnej (113)
Rozdział 16. Noc ducha (118)
Rozdział 17. Zjednoczenie przemieniające (125)
Rozdział 18. Pierwsze cztery błogosławieństwa (129)
Rozdział 19. Pozostałe cztery błogosławieństwa (135)
Rozdział 20. Istota modlitwy głębi (140)
Rozdział 21. Czysta wiara (145)
Rozdział 22. Od kontemplacji do działania (150)
Rozdział 23. Kontemplacja w działaniu (158)
Rozdział 24. Duchowość w codzienności (161)
Dodatek 1. Fałszywe ja w działaniu (172)
Dodatek 2. Kondycja ludzka (174)
Dodatek 3. Porównanie modelu ewolucyjnego z chrześcijańską drogą duchową (176)
Dodatek 4. Słowniczek pojęć (177)
Bibliografia (182)
Nota o autorze (187)

Pragnieniem Boga jest dzielić z nami już w tym świecie tyle Bożego życia, ile tylko możemy przyjąć. Ewangeliczne zawołanie „pójdź za mną” jest adresowane do każdej ochrzczonej osoby. Na mocy chrztu posiadamy wszystkie łaski potrzebne do podążania za Chrystusem, aby spocząć jak On na łonie Ojca. Podjęcie takiej próby – sięgania coraz głębiej w kierunku żyjącej w nas miłości Chrystusa i ukazywania jej coraz pełniej w świecie – jest sednem drogi duchowej.

W chrześcijańskiej tradycji droga ta była ukazywana jako wspinaczka. Mnożyły się obrazy drabiny, wspinania się na szczyty. Jednak obecnie, gdy wiedza z zakresu psychologii rozwojowej oraz pogłębione zrozumienie działania ludzkiej nieświadomości są coraz większe, większość osób podejmujących drogę duchową odbiera ją jako proces zstępowania w głąb. Zmierzamy, zwłaszcza na początku, w kierunku konfrontacji z naszymi motywacjami, nieświadomymi mechanizmami i reakcjami. Nasza droga duchowa nie rozpoczyna się od „czystej tablicy”. Nosimy w sobie cały system wartości, z góry narzuconych idei, i jeżeli się z nimi nie skonfrontujemy i nie obierzemy właściwego kierunku, to szybko zakłócą one naszą drogę lub też zamienią się w postawy faryzejskie, które są poniekąd ryzykiem zawodowym osób zaangażowanych religijnie i duchowo.

Sednem ascezy chrześcijańskiej jest zmaganie z naszymi nieuświadomionymi motywacjami. Jeśli ich nie rozpoznamy i nie skonfrontujemy się z ukrytymi wpływami naszych emocjonalnych programów obiecujących szczęście, to nasze fałszywe ja w krótkim czasie przystosuje się do nowej sytuacji i nic nie zostanie naprawdę zmienione. Jeśli zaangażujemy się w posługę Kościoła, to symbole bezpieczeństwa, sukcesu i władzy obecne w tym nowym środowisku szybko staną się naszymi nowymi obiektami pożądania.

Wysyłka książek po przesłaniu formularza na końcu strony i wpłacie na konto:
Alior Bank:
74 2490 0005 0000 4100 1554 5044 
Ewa Zawistowska 

W tytule proszę podać imię i nazwisko. Cena książki 25 zł + koszty przesyłki

Koszt przesyłki:

Koszt przesyłki:
Poczta Polska

1 szt. przesyłka polecona ekonomiczna 7 PLN
1 szt. przesyłka polecona priorytetowa 9 PLN
2 szt. przesyłka polecona ekonomiczna 13 PLN
powyżej 3 szt. paczka priorytetowa polecona 17 PLN


W Warszawie możliwy odbiór osobisty we wtorki podczas spotkania na modlitwie głębi, spotkania odbywają się w kaplicy przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej,
wejście od ulicy Siedleckiej, godz. 19:00-20:00.

Otwarty Umysł Otwarte Serce
Otwarty umysł, otwarte serce
Kontemplacyjny wymiar Ewangelii
o. Thomas Keating OCSO
Tytuł oryginału: Open Mind, Open Heart. The Contemplative Dimension of the Gospel
Tłumaczenie: o. Wojciech Drążek CMM
Seria wydawnicza: Modlitwa głębi
Redakcja: Paweł Borkowski
Projekt okładki: Bogdan Żukowski
Format: 135×205 mm
Ilość stron: 184
Oprawa: broszura sztancowana
ISBN: 978-83-7919-042-3

Wprowadzenie
Rozdział pierwszy – Wymiary modlitwy kontemplacyjnej
Rozdział drugi – Pierwsze kroki w modlitwie głębi
Rozdział trzeci – Święte słowo jako symbol
Rozdział czwarty – Wędrówki wyobraźni
Rozdział piąty – Rodzenie się duchowej uważności
Rozdział szósty – Subtelniejsze rodzaje myśli
Rozdział siódmy – Oczyszczanie nieświadomości
Rozdział ósmy – Rekolekcje z intensywną praktyką modlitwy głębi
Rozdział dziewiąty – Metoda modlitwy głębi – podsumowanie
Rozdział dziesiąty – Czym modlitwa głębi nie jest?
Rozdział jedenasty – Przegląd chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej
Rozdział dwunasty – Wskazówki odnośnie do życia chrześcijańskiego, wzrostu i przemiany
Dodatek pierwszy – Praktyki pomagające wprowadzić w życie efekty modlitwy głębi
Dodatek drugi – Wezwania modlitewne
Dodatek trzeci – Cotygodniowe spotkania grupy modlitwy głębi
Dodatek czwarty – Metoda modlitwy głębi, Modlitwy przyzwolenia
Dodatek piąty – Ruch Odnowy Kontemplacyjnej

Modlitwa kontemplacyjna to proces przemiany wewnętrznej, nawrócenia zapoczątkowanego przez Boga i prowadzącego za naszą zgodą do pełnego z Nim zjednoczenia. W tym procesie człowiek zmienia sposób postrzegania rzeczywistości. Zachodzi przemiana świadomości, która umożliwia danej osobie postrzeganie, wchodzenie w relacje i reagowanie na codzienne wydarzenia z coraz większą wrażliwością na Bożą obecność w tym wszystkim, przez to wszystko i poza to wszystko, co się wydarza.

Zgodnie z tradycją chrześcijańską kontemplacja jest czystym darem Boga. Jednakże odnosząc się do niej jako do czystego daru, trzeba uwzględnić ważny szczegół, bo inaczej powstanie wrażenie, że jest ona poza naszym zasięgiem i jest zarezerwowana dla mnichów, pustelników i osób żyjących według bardzo surowych reguł. Wręcz przeciwnie – kontemplacja jest fundamentalnym składnikiem ludzkiej natury. stąd jest dostępna dla każdego człowieka. Staje się osiągalna poprzez porzucenie własnych wyobrażeń o sobie, oddanie swojej woli w ręce Boże i spoczynek w Bożym Zamieszkiwaniu, które już jest w nas obecne i gotowe się nam objawić. Regularne okresy ciszy i odosobnienia stają się pomocą w poszerzaniu naszej zgody na Bożą obecność w każdej chwili naszej codziennej aktywności, a przez to pozwalają zmniejszyć oddziaływanie „fałszywego ja” („starego człowieka” w terminologii św. Pawła), które spowalnia przemieniające działanie łaski.

Fałszywe ja jest wyidealizowanym obrazem siebie, który rozwinął się w nas we wczesnym dzieciństwie po to, byśmy mogli sobie poradzić z urazami emocjonalnymi, kiedy zagrożone były instynktowne potrzeby przetrwania i bezpieczeństwa, bliskości i szacunku oraz władzy i kontroli. Fałszywe ja szuka również spełnienia, identyfikując się z konkretnymi grupami osób, w których może znaleźć akceptację, a przez to budować poczucie własnej wartości. Na poziomie społecznym staje się to przyczyną przemocy, wojny i niesprawiedliwości strukturalnej.

Modlitwa Głębi jest jak poruszenie miłości Bożej w celu odnowienia chrześcijańskiej tradycji kontemplacyjnej. Zakłada uległość wobec wołania Ducha Świętego, byśmy mogli poddać się Bożej obecności i Jego działaniu w naszym wnętrzu. Opiera się na schemacie zaczerpniętym ze szczególnie głębokiej formy modlitwy zaproponowanej przez Jezusa w Ewangelii Mateusza 6,6: Jeśli chcesz się modlić, wejdź do swej wewnętrznej komnaty, zamknij drzwi i módl się do twojego Ojca w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu nagrodzi cię.

Kontemplacyjny wymiar Ewangelii ujawnia się w coraz głębszej jedności z żyjącym Chrystusem i poprzez praktykę troski o innych, która płynie z tej relacji. To objawia nam głębsze znaczenie tajemnic Chrystusa i żywego słowa Bożego w Piśmie Świętym.

Modlitwa Głębi to współczesne określenie praktyki, którą w Kazaniu na górze Jezus nazywał modlitwą w ukryciu. 

Wysyłka książek po przesłaniu formularza na końcu strony i wpłacie na konto:
Alior Bank:
74 2490 0005 0000 4100 1554 5044 
Ewa Zawistowska 

W tytule proszę podać imię i nazwisko. Cena książki 25 zł + koszty przesyłki

Koszt przesyłki:
Poczta Polska

1 szt. przesyłka polecona ekonomiczna 7 PLN
1 szt. przesyłka polecona priorytetowa 9 PLN
2 szt. przesyłka polecona ekonomiczna 13 PLN
powyżej 3 szt. paczka priorytetowa polecona 17 PLN

W Warszawie możliwy odbiór osobisty we wtorki podczas spotkania na modlitwie głębi, spotkania odbywają się w kaplicy przy Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Kawęczyńskiej,
wejście od ulicy Siedleckiej, godz. 19:00-20:00.

Dane do wysyłki: