TOWARZYSZENIE W DRODZE

wARSZTATY I REKOLEKCJE

Modlitwa głębi jest metodą cichej modlitwy, w której doświadczamy obecności Boga w nas. Aby rozpocząć tę drogę i aby zakosztować jej owoców, w wielu miastach organizujemy systematycznie warsztaty i rekolekcje prowadzonych w atmosferze głębokiej ciszy i wsparcia wspólnoty. 

Im więcej praktykujemy i pozwalamy, aby proces transformacji miał miejsce, tym bardziej jesteśmy w stanie doświadczyć Nieprzemijalnej Obecności we wszystkim, co robimy. Praktyka kontemplacyjne dają nam oczy, by widzieć i uszy, by usłyszeć, jak Bóg powołuje nas na ucztę, która jest naszym życiem.

Wprowadzenie

„Wprowadzenia do modlitwy głębi” są podstawowym narzędziem pracy Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej. Prezentują zarówno samą metodę modlitwy głębi jak i jej źródła biblijne i teologiczne

Modlitwa w ukryciu

Rekolekcje „Modlitwa w ukryciu” są okazją do intensywnej wspólnotowej praktyki modlitwy głębi oraz do bliższego poznania biblijnych i teologicznych fundamentów, na których modlitwa głębi…

Modlitwa zgody

Rekolekcje „Modlitwa zgody” są okazją do intensywnej wspólnotowej praktyki modlitwy głębi oraz do bliższego poznania biblijnych i teologicznych fundamentów, na których modlitwa głębi jest  oparta.

Tchnienie ciszy

 Pragniemy jednoczyć wszystkie tradycji modlitwy, która prowadzi poza słowa, wyobrażenia i odczucia, ku Temu, który Nienazwany i Nieogarniony pozwala się poznać w prostocie chwili obecnej.

Rekolekcje kontemplatywne

 Zaproszenie, które kierujemy przede wszystkim do osób, które odnajdują się w przestrzeni cichego, milczącego, medytacyjnego, kontemplacyjnego spotkania z Odwieczną Miłością.

Droga w głąb

Głównym elementem naszego programu jest wspólna praktyka trwania w ciszy i uważnej obecności, w kontemplatywnym wejrzeniu. Jest to zaproszenie do trwania w postawie zgody na obecność w nas i …

lectio divina

Przez czytanie, refleksję, odpowiadanie i odpoczynek w Słowie Bożym, pomaga wzrastać w żywej relacji z  Bogiem.

Modlitwa głębi

Przenosi nas poza rozmowę z Chrystusem do komunii z Nim, w której wyrażamy zgodę na odpoczynek w Bożej obecności

NAUCZANIE

ŻYCIE I NAUCZANIE
O. THOMASA

Nauczanie Thomasa Keatinga to kilkaset godzin materiałów video i różnych innych dokumentów. Jesteśmy na początku drogi tłumaczenia na rodzimy język jego nauczania.

Odtwórz wideo

post mortem

Thomas keating

 25 października 2018r. odszedł do domu Ojca nasz ukochany nauczyciel i duchowy przewodnik ojciec Thomas Keating. Dopełnił swych dni, odszedł po 95 latach wędrówki, w czasie której odkrywał tajemnice Bożej obecności i uczył jak na nią odpowiadać, jak być obecnym wobec Obecności.

wspólnota

Ruch Odnowy Kontemplacyjnej

Ruch Odnowy Kontemplacyjnej w Polsce skupia się na przekazywaniu żywej tradycji chrześcijańskiego dziedzictwa kontemplacyjnego poprzez propagowanie nauczania ojca Thomas’a Keating’a oraz poprzez programy i praktyki, które wspierają życie kontemplacyjne tych osób, które prowadzą zwyczajne życie w świecie.

Bądź na bieżąco

Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać aktualności dotyczące życia wspólnoty i najbliższych wydarzeń, wpisz swoje imię i adres mailowy.