Warsztaty-rekolekcje „Tchnienie ciszy"

Pragniemy jednoczyć wszystkie tradycji modlitwy, która prowadzi poza słowa, wyobrażenia i odczucia, ku Temu, który Nienazwany i Nieogarniony pozwala się poznać w prostocie chwili obecnej, w pokorze bycia tym, kim jestem, oraz w gotowości by Jego wola, a nie moja stawała się fundamentem życia.
Jeśli znasz i praktykujesz modlitwę głębi, Modlitwę Jezusową, medytację chrześcijańską, modlitwę serca, lub inną formę pokornego trwania w ciszy, w kontemplacyjnym wejrzeniu w to, co przynosi chwila obecna i Ten, który ją przenika, to przyjmij nasze zaproszenie do wspólnej intensywnej praktyki duchowej. 
 Jeśli nie znasz jeszcze żadnej z wyżej wymienionych praktyk, a nosisz w sercu pragnienie poznania i praktykowania modlitwy, która wiedzie do przyjęcia daru kontemplacji, to wyraźny znak, że to zaproszenie dotyczy również ciebie. 
 Ruch Odnowy Kontemplacyjnej w Polce pragnie tworzyć przestrzeń spotkania, wspólnej praktyki i dzielenia się bezcennym darem i bogactwem duchowego doświadczenia, które pokazuje nam i uczy nas dróg jedności, wspólnoty i wzajemnego ubogacenia, gdzie to, co moje i to, co twoje stają się nasze. 
 Sesja, która rozpoczyna się w piątek wieczorem, a kończy w niedzielę wczesnym popołudniem łączy w sobie intensywną praktykę modlitwy w
ciszy, celebrację liturgiczną (modlitwę psalmami, Eucharystię 
 kontemplatywną), możliwość indywidualnych rozmów duchowych oraz przestrzeń wspólnego spotkania i dzielenia się doświadczeniem drogi duchowej.

kto poszukuje pogłębienia swojej osobistej praktyki modlitwy w ciszy, kto pragnie spotykać Boga tam, gdzie czynimy krok poza słowa, myśli, wyobrażenia i odnajdujemy prostotę bycia tu i teraz, a zatem każdy, kto odnajduje się w duchowości kontemplatywnej, zapewne również znajdzie się tu jak w domu, zatem ZAPRASZAMY.

×

Table of Contents