Warsztaty-rekolekcje „Wprowadzenie do modlitwy głębi”

Warsztaty-rekolekcje „Wprowadzenie do modlitwy głębi” są podstawowym narzędziem pracy Ruchu Odnowy Kontemplacyjnej. Prezentują zarówno samą metodę modlitwy głębi jak i jej
 źródła biblijne i teologiczne. Pozwala to na
samodzielnie podjęcie codziennej praktyki modlitewnej. Zapraszamy szczególnie te osoby, które jeszcze nie znają żadnej metody modlitwy kontemplacyjnej w ciszy, prowadzącej poza słowa, myśli i uczucia, ale również te osoby, które już praktykują jakąś formę modlitwy w ciszy lub medytacji. Będzie to szansa poznania skarbu modlitwy głębi, zakorzenionej w mistycznej tradycji chrześcijańskiej odkrywanej na nowo jako dar Ducha na XXI wiek.

Przykładowy program rekolekcji.

09:00 – rozpoczęcie – wprowadzenie
09:15 – pierwszy temat – prezentacja – pytania i odpowiedzi
10:45 – przerwa na kawę
11:15 – drugi temat i praktyka modlitwy głębi
13:00 – przerwa na posiłek
14:00 – trzeci temat i praktyka modlitwy głębi
15:30 – przerwa na kawę
16:00 – czwarty temat; praktyka MG; pytania i odpowiedzi
17:00 – zakończenie

×

Table of Contents